ประเทศจีน Touch Screen POS PC ผู้ผลิต
ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Lily

หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13980949460

WhatsApp : +8613980949460

Free call
โพรไฟล์ QC

Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 0

รับรอง
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE
  หมายเลข: TB171217708
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE
  หมายเลข: TB171217709
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE
  หมายเลข: TB171217711
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE
  หมายเลข: TB171217712
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE
  หมายเลข: TB171217714
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE
  หมายเลข: TB171217715
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE
  หมายเลข: TB171217722
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE
  หมายเลข: TB171217723
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: FCC
  หมายเลข: TB171217710
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: FCC
  หมายเลข: TB171217713
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: FCC
  หมายเลข: TB171217716
  วันที่ออก: 2017-12-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: RoHS
  หมายเลข: TB14068296
  วันที่ออก: 2014-06-13
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
 • Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd.
  มาตรฐาน: RoHS
  หมายเลข: TB14068297
  วันที่ออก: 2014-06-13
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: TOBY
ติดต่อกับพวกเรา

ป้อนข้อความของคุณ